Varför Swifler

Alla som är inblandade i reklambranschen på nätet är väl medvetna om de olika modellerna som används för att mäta och beräkna kostnader / intäkter för en reklamkampanj. Nedan jämför vi den globala genomsnittliga Click Through Rate (CTR), Cost per Mille (CPM) och Cost per Click (CPC) modeller med Swifler som är en Click to Purchase (CTP) modell och vi beskriver också vad resultatet är när du använder Swifler.

Global Statistik 1 2 3

  • CTR-genomsnittet globalt för traditionell bannerannonsering är 0,09% (du får 900 klick per 1 000 000 bannerannonser).
  • CPM-medelvärdet globalt är $ 0,30 (du får $ 0,30 per 1000 visningar).
  • CPC-genomsnittsräntan globalt är $ 0,41 (du får $ 0,41 per klick).

Traditionellt CPM genomsnittligt exempel 4:

Som utgivare av en bannerannons kommer du få $ 0,30 i genomsnitt per CPM (per tusen visningar), 1.000.000 visningar som ger dig en omsättning på 300 dollar.

Traditionellt CPC-medelexempel 5:

Som utgivare tjänar du $ 0,41 i genomsnitt per CPC och därmed med 1.000.000 visningar får du 900 klick som resulterar i en totalomsättning på 369 dollar.

Exempel på CTP (Swifler-modell):

Med användning av Swifler CTP-modellen antar vi att öka både den globala genomsnittliga omvandlingsfrekvensen och den globala CTR. En måttlig conversion rate ökar från 2,7% till 3% tack vare annonsens relevans och en CTR-ökning från 0,09% till 1% tack vare en ökning av impulsköpsbeteendet, ser exemplet Swifler CTP ut som följer: en produkt med ett värde på $ 50 som annonseras och visas 1.000.000 gånger kommer det att generera 10.000 klick (CTR 1%) och 300 personer (3% genomsnittlig konvertering) kommer att köpa produkten som kommer att resultera i en totalomsättning på $ 15.000. Det betyder att även om utgivaren och annonsören skulle ha en ren 50/50 intäktsandel i överenskommelse skulle de båda tjäna $ 7.500 vardera. En betydande ökning för utgivaren samt en betydande ökning av antalet försäljningar för annonsören.

Annonsblindhet och Ad blockers 6

Annonsblindhet är ett fenomen i webanvändbarhet där besökare på en webbplats medvetet eller undermedvetet ignorerar banners. Irriterande av banners bland internetanvändare har också lett till en stor användning av programvaror som blockerar den externa bannerannonsen, som inte ses på din domän, kallad "ad blocker". Redan i slutet av 2010 hade användare av Mozilla Firefox webbläsare hämtat 100 000 000 annonsblockerare och nedladdningarna av dessa gratisprogram ökar snabbt (se länk för att nedan). Som exempel så blockerar 300 000 enskilda användare externa annonser i Schweiz. Annonsblockerare är också gratis applikationer i andra stora webbläsare som Google Chrome, Safari och Internet Explorer.

Slutsats

I stället för att omdirigera människor från din verksamhet till annonsörens domän med hjälp av traditionella CPC- och CPM-modeller, förlora dina besökare (och därmed förlora omsättning från dina andra befintliga CPM-, CPC- och CPA-annonser), säljer du faktiskt annonsörens produkt direkt på din domän. Ovanstående innebär att du kommer att behålla besökaren på din domän samt göra annonseringen på din domän mycket mer attraktiv för annonsören eftersom Swifler CTP-modellen faktiskt säljer en produkt i stället för att omdirigera besökaren till annonsörens domän för att surfa och där de flesta sannolikt inte genomför ett köp eller en handling. För att öka attraktiviteten kan ni dessutom kombinera Swifler CTP-modellen tillsammans med traditionella intäktsmodeller av din egen önskan.

Länkar till källor:

1. http://www.google.com/adwords/watchthisspace/benchmarks-and-insights/insights/click-through-rates/#graph-2
2. http://www.mediamind.com/sites/default/files/MediaMind_Global_Benchmark_Q4_2010.pdf
3. http://digital-stats.blogspot.se/2010/11/global-average-click-through-rate-ctr.html
4. http://trak.in/tags/business/2011/11/16/average-online-advertising-rates-global/
5. http://searchenginewatch.com/article/2249526/Google-Shopping-Beats-Amazon-Product-Ads-on-Costs-Traffic-Not-Conversion-Rate-Study
6. http://news.softpedia.com/news/Mozilla-Announces-100-Million-AdBlock-Plus-Downloads-167008.shtml